Top
Proje Ekibi
Nihal Doğan

Doç. Dr. Nihal Doğan (Proje Yürütücüsü)

Nihal Doğan, 1968 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gelibolu’da tamamladi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1996-1998 yılları arasında, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim dalında tamamladı. Doktorasını Gazi Üniversitesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Biyoloji Öğretmenligi Anabilim dalında 2002–2005 yılları arasında tamamladı. 2005–2006 öğretim yılında TÜBİTAK’tan doktora araştırma bursu kazanarak, Amerika Birleşik Devletlerindeki, İllinois Üniversitesi’nde doktora konusu ile ilgili çalişmalar yaptı. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Nihal Doğan’ın bilimin doğası, öğretmen eğitimi ve öğretim metotları konusunda çeşitli araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

Gültekin Çakmakçı

Doç. Dr. Gültekin Çakmakçı

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamlayan Gültekin Çakmakçı, lisans eğitimini Kimya Mühendisliği alanında (Ankara Üniversitesi) tamamladıktan sonra yaklaşık bir yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Mühendis Teğmen olarak görev yaptı. Yüksek lisans (York Üniversitesi) ve doktora eğitimini (Leeds Üniversitesi) İngiltere’de bilim eğitimi alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilim tarihi ve felsefesi, bilim okuryazarlığı ve kimya eğitimi çalışma alanları arasında yer almaktadır. 2011 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde (Stanford Üniversitesi) çalışmalarını sürdürmekte olup, 2013 yılında Türkiye'ye dönerek bu projeye katılmıştır. Yayınları ve diğer bilgiler için: http://gultekincakmakci.weebly.com/

Serhat İrez

Doç Dr. Serhat İrez

Serhat İrez 1975 yılında Eskişehir’de doğmustur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1997 yılında Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmustur. Yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde “Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi” üzerine, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitede “Fen Bilimleri Alanında Öğretmen Eğitimi” üzerine yapmıştır. Serhat İrez’in araştırma ilgi alanları arasında fen bilimleri eğitiminde bilim felsefesi ve bilimin doğası, öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin profesyonel gelişimleri ve eğitimde araştırma yaklaşımları yer almaktadır. Şu anda Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ABD’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yalçın Yalaki

Yrd. Doç Dr. Yalçın Yalaki

Adana doğumlu olan Yalçın Yalaki Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Lisans öncesi eğitimini de Adana'da tamamlayan Yalçın Yalaki, yüksek lians ve doktora eğitimini fen eğitimi alanında ABD'de Florida State University'de tamamlamıştır. 2004 yılından beri Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Çalişma konuları arasında fen eğitiminde bilimin doğasının öğretimi, araştırmaya dayalı fen eğitimi, biçimlendirici (formative) değerlendirme, fen eğitiminde teknoloji kullanımı ve öğretmen inanç ve değerleri yer almaktadır.

Eda Erdaş

Eda Erdaş

Eda Erdaş, 1987 yılında Tokat’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, İlkögretim Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden üniversite birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını 2008-2011 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenligi Anabilim dalında tamamladı. 2011 yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenligi Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini, TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursiyeri olarak tamamlamışs olup, doktora eğitimine TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursiyeri olarak devam etmektedir.

Gokhan

Gökhan Kaya

Gökhan Kaya, 1986 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2009-2011 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalında yaptı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2010-2011 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında araştırma görevlisi iken 2547. Sayılı YÖK kanunun 35. Maddesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne görevlendirildi. Görevlendirildiği zamandan beri Hacettepe Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora eğitimine TÜBİTAK Yurtiçi Bursiyeri olarak devam etmektedir.

Berk

Zekai Berk Altıner

Zekai Berk Altıner 1988 yılında Edirne’de doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Kırklareli’nde tamamladıktan sonra 2012 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup, TÜBİTAK Yurtiçi Proje Bursiyeri olarak çalışmaktadır.

Cigdem

Çiğdem Han

Çiğdem Han 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “Öğretmenlerin Kişisel Teorileri ve Öğretim Programları” üzerine yaptığı tez ile tamamlamıştır. 2012 yılında yine aynı üniversitede doktora eğitimine başlamıştır. Şu anda Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ABD’da araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Gaye

Vildan Gaye Bala

Vildan Gaye Bala 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Ankara’da tamamlamıştır. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim dalında devam etmektedir. 2010 yılından itibaren Aydan Yayıncılık Anonim Şirketinde öğretmen olarak çalışmaktadır.

Ferah

Ferah Özer

1990 yılında İstanbul'da doğan Ferah ÖZER, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 2012 yılında Bolu-Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden lisans derecesini alarak, aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Öğrenim hayatına yüksek lisans öğrencisi ve TUBİTAK Yurtiçi proje bursiyeri olarak devam etmektedir.

Gizem

Gizem Ertuğrul

1990 yılında İstanbul’da doğdum. İlköğretim ve orta öğretimimi İstanbul’da tamamladım.2013 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliğinden mezun oldum. Öğrenim hayatıma Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisi olarak devam etmekteyim.

Metin Şardağ

Metin Şardağ

1990 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. 2011 yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2011-2013 yılları arasında, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yaptı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Doktora programında doktora eğitimine başladı. 2012-2013 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayken 2014 yılında doktora eğitimi için Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsüne görevlendirildi. 2014 yılından beri Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (SAILS) projesinde çalışmaktadır ve doktora eğitimine TÜBİTAK Yurtiçi Bursiyeri olarak devam etmektedir.

Bottombar